PW Transplast

Obrót i przetwarzanie surowców wtórnych

PW Transplast

Opis działalności

Skup i sprzedaż surowców wtórnych, recykling tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż regranulatów, granulatów tworzyw sztucznych, transport.

Firma posiada wszelakie zezwolenia upoważniające do prowadzenia w/w działalności.